Uggelfors Gård AB är ett familjeföretag som startade hösten 2019. Vi tillverkar produkter från Bergslagen med inspiration från skogen och gruvorna runtomkring oss.

I våra bigårdar flyger våra buckfastbin. Munken Broder Adam korsade de bästa bin han kunde hitta i världen till en ny "konstras". Han vistades just på klostret Buckfast Abbey i Buckfastleigh i England.

Vi består av:

Louise Thorn
[email protected]

Mats Pettersson
[email protected]